Header Ads

Sri Rajarajeshwari ke 108 naam

आप के लिए पेश है श्री राजराजेश्वरी अष्टोत्तर शतनामावली और साथ ही आप श्री राजराजेश्वरी अष्टोत्तर शतनामावली PDF को डाउनलोड भी कर सकते है।


श्री राजराजेश्वरी अष्टोत्तर शतनामावली

1. ओं भुवनेश्वर्यै नमः ।

2. ओं नित्यायै नमः ।

3. ओं परमानन्दायै नमः ।

4. ओं कलायै नमः ।

5. ओं अनङ्गायै नमः ।

6. ओं वसुन्धरायै नमः ।

7. ओं शुभदायै नमः ।

8. ओं त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ।

9. ओं पीताम्बरधरायै नमः ।

10. ओं अनन्तायै नमः ।

11. ओं भक्तवत्सलायै नमः ।

12. ओं पादपद्मायै नमः ।

13. ओं जगत्कारिण्यै नमः ।

14. ओं अव्ययायै नमः ।

15. ओं लीलामानुषविग्रहायै नमः ।

16. ओं सर्वमायायै नमः ।

17. ओं मृत्युञ्जयायै नमः ।

18. ओं कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः ।

19. ओं पवित्रायै नमः ।

20. ओं प्राणदायै नमः ।

21. ओं विमलायै नमः ।

22. ओं महाभूषायै नमः ।

23. ओं राजेश्वर्यै नमः ।

24. ओं राजराजेश्वर्यै नमः ।

25. ओं कामेश्वर्यै नमः ।

26. ओं बालात्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।

27. ओं सर्वेश्वर्यै नमः ।

28. ओं कल्याण्यै नमः ।

29. ओं सर्वसङ्क्षोभिण्यै नमः ।

30. ओं सर्वलोकशरीरिण्यै नमः ।

31. ओं सौगन्धिकपरिमलायै नमः ।

32. ओं मन्त्रिणे नमः ।

33. ओं मन्त्ररूपिण्यै नमः ।

34. ओं प्रकृत्यै नमः ।

35. ओं विकृत्यै नमः ।

36. ओं अदित्यै नमः ।

37. ओं अनन्तगुणरूपिण्यै नमः ।

38. ओं स्थिरेश्वर्यै नमः ।

39. ओं सत्यवत्यै नमः ।

40. ओं प्रियकृत्यै नमः ।

41. ओं सौभाग्यवत्यै नमः ।

42. ओं पद्मावत्यै नमः ।

43. ओं भगवत्यै नमः ।

44. ओं श्रीमत्यै नमः ।

45. ओं सर्वभूतहितप्रदायै नमः ।

46. ओं पद्मालयायै नमः ।

47. ओं सुधायै नमः ।

48. ओं स्वाङ्गायै नमः ।

49. ओं पद्मरागकिरीटिण्यै नमः ।

50. ओं सर्वपापविनाशिन्यै नमः ।

51. ओं सकलसम्पत्प्रदायिन्यै नमः ।

52. ओं पद्मगन्धिन्यै नमः ।

53. ओं सर्वविघ्नक्लेशध्वंसिन्यै नमः ।

54. ओं हेममालिन्यै नमः ।

55. ओं विश्वमूर्त्यै नमः ।

56. ओं अग्निकल्पायै नमः ।

57. ओं पुण्डरीकाक्षिण्यै नमः ।

58. ओं महाशक्त्यै नमः ।

59. ओं बुद्ध्यै नमः ।

60. ओं भूतेश्वर्यै नमः ।

61. ओं अदृश्यायै नमः ।

62. ओं शुभेक्षणायै नमः ।

63. ओं सर्वधर्मिण्यै नमः ।

64. ओं प्राणायै नमः ।

65. ओं श्रेष्ठायै नमः ।

66. ओं शान्तायै नमः ।

67. ओं तत्त्वायै नमः ।

68. ओं सर्वजनन्यै नमः ।

69. ओं सर्वलोकवासिन्यै नमः ।

70. ओं कैवल्यरेखिन्यै नमः ।

71. ओं भक्तपोषणविनोदिन्यै नमः ।

72. ओं दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ।

73. ओं सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ।

74. ओं संहृदानन्दलहर्यै नमः ।

75. ओं चतुर्दशान्तकोणस्थायै नमः ।

76. ओं सर्वात्मायै नमः ।

77. ओं सत्यवक्त्रे नमः ।

78. ओं न्यायायै नमः ।

79. ओं धनधान्यनिध्यै नमः ।

80. ओं कायकृत्यै नमः ।

81. ओं अनन्तजित्यै नमः ।

82. ओं मायायै नमः ।

83. ओं सर्वमङ्गलायै नमः ।

84. ओं सर्वलोकमोहाधीशान्यै नमः ।

85. ओं किङ्करीभूतगीर्वाण्यै नमः ।

86. ओं परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ।

87. ओं पुराणागमरूपिण्यै नमः ।

88. ओं पञ्चप्रणवरूपिण्यै नमः ।

89. ओं सर्वग्रहरूपिण्यै नमः ।

90. ओं रक्तगन्धकस्तुरीविलेप्यै नमः ।

91. ओं नायिकायै नमः ।

92. ओं शरण्यायै नमः ।

93. ओं निखिलविद्येश्वर्यै नमः ।

94. ओं जनेश्वर्यै नमः ।

95. ओं भूतेश्वर्यै नमः ।

96. ओं सर्वसाक्षिण्यै नमः ।

97. ओं क्षेमकारिण्यै नमः ।

98. ओं पुण्यायै नमः ।

99. ओं सर्वरक्षिण्यै नमः ।

100. ओं सकलधर्मिण्यै नमः ।

101. ओं विश्वकर्मिण्यै नमः ।

102. ओं सुरमुनिदेवनुतायै नमः ।

103. ओं सर्वलोकाराध्यायै नमः ।

104. ओं पद्मासनासीनायै नमः ।

105. ओं योगीश्वरमनोध्येयायै नमः ।

106. ओं चतुर्भुजायै नमः ।

107. ओं सर्वार्थसाधनाधीशायै नमः ।

108. ओं पूर्वायै नमः ।

sri rajarajeshwari ashtottara shatanamavali with pdf

श्री राजराजेश्वरी अष्टोत्तर शतनामावली PDF

श्री राजराजेश्वरी अष्टोत्तर शतनामावली PDF को डाउनलोड करने के लिए निचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करे।

Click Here To Download

Read

विष्णु जी के १०८ नाम

लक्ष्मी जी के १०८ नाम

दुर्गा जी के १०८ नाम

श्री कृष्णा के १०८ नाम

श्री राम के १०८ नाम

माँ सरस्वती के १०८ नाम

माँ सीता के १०८ नाम

गणेश जी के १०८ नाम

हनुमान जी के १०८ नाम

Post a Comment

Previous Post Next Post