Header Ads

मोरया मोरया लिरिक्स | Morya Morya Lyrics in Hindi

मोरया मोरया हे देवा तुझ्या दारी आलो गुणगान गाया भजन लिरिक्स और साथ ही मोरया मोरया हे देवा तुझ्या दारी आलो गुणगान गाया लिरिक्स डाउनलोड भी कर सकते है।

मोरया मोरया लिरिक्स

हे देवा तुझ्या दारी आलो गुणगान गाया
तुझ्याविना माणसाचा जन्म जाई वाया

हे देवा दिली हाक उद्धार कराया
आभाळाची छाया तुझी समिंदराची माया

मोरया मोरया मोरया मोरया
मोरया मोरया मोरया मोरया

ओंकाराच रूप तुझं चराचरामंदी
झाड येली पानासंग फूल तू सुगंधी
भगताचा पाठीराखा, गरिबांचा वाली
माझी भक्ती तुझी शक्ति एकरूप झाली

हे देवा दिली हाक उद्धार कराया
आभाळाची छाया तुझी समिंदराची माया

मोरया मोरया मोरया मोरया
मोरया मोरया मोरया मोरया

आदी अंत तूच खरा तूच बुद्धी दाता
शरण मी आलो तुला, पायावर माथा
डंका वाज दहा दिशी गजर नावाचा
संकटाला बळ देई अवतार देवाचा

हे देवा दिली हाक उद्धार कराया
आभाळाची छाया तुझी समिंदराची माया

मोरया मोरया मोरया मोरया
गणपती बाप्पा मोरया
मंगलमूर्ती मोरया

मोरया मोरया मोरया मोरया
मोरया मोरया मोरया मोरया

मोरया मोरया मी बाळ तान्हे
तुझीच सेवा करू काय जाणे
अन्याय माझे कोट्यान कोटी
मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी

मोरया मोरया मोरया मोरया

Morya Morya Lyrics


Post a Comment

Previous Post Next Post